Elif Burime Njerëzore

Eshte eksperienca disa vjecare e një ekipi të talentuar ekonomistësh, krah për krah me programues të zotë,  derdhur mbi një program revolucionar. Një program tejet i thjeshtë, ekstremisht efikas, plotësisht përmbushës i nevojave të burimeve njerëzore. Të dhënat e punonjësve, llogaritjet e pagave, listpagesat, urdhërpagesat e bankave, dokumentacioni i kërkuar nga inspektoriati i punës, lejet, raportet mjeksore madje dhe vërejtjet dhe shumë më tepër, që të gjitha të automatizuara vetëm një klik larg.

Elif Burimenjerezore ju çliron nga tensioni i kapjes së afateve, organizimit të punës dhe saktësisë së të dhënave. Ju rikthen pasionin e ditës se parë duke fituar sigurinë e një specialisti shumëvjecar!

Zbulo më shumë

Të Gjitha në Një

Menaxhim i të dhënave të punonjësve

Ndërveprim me sistemin e tatimeve

Baza e vlerësueshme

Lejet e punës

Menaxhim  i mungesave

Zbulo me shumë rreth burimenjerezore.com.al

Listëpagesa

Llogaritje automatike.Ndërveprim me sistemin e tatimeve.

Inspektoriati i punës

Lehtësi në raportimet e inspektoriatit të punës.

Përpilimi i raporteve për regjistrin e punëmarrësit  dhe shumë më tepër
nuk ka qënë asnjëherë me i thjeshtë .

Mundësi përshtatje

Programi ju mundëson te bëni llogaritjet e pagave në bazë të orëve të punës, ditëve te punës, kilometrave të kryera ose në bazë të çdo variable tjetër që ju dëshironi.

Lejet,raporte mjeksore

Lehtësi në menaxhim dhe raportim informacioni.

Menaxhimi i te dhenave

Ju mund të ruani, të përpunoni
dhe të raportoni pa gabime,
shumë shpejt dhe me kënaqesi.

Pamje nga programi

Gallery #1
Gallery #2
Gallery #3
Gallery #4
Gallery #5
Gallery #6
Gallery #7
Gallery #8

TABELA E ÇMIMEVE

BAZË

1-60 Punonjës

4.8 në vit për punonjës

me tvsh

 • Te menaxhoje te dhenat e punonjesve
 • Te menaxhoje regjistrin e punemarresit
 • Vertetime per bazen e vleresueshme
 • Menaxhimi i lejeve
 • Menaxhimi i raporteve mjekesore
 • Importi i listepagesave nga excel ne program
 • Te menaxhoje hyrje daljet per sigurimet
 • Te gjeneroje listepagesen
 • Te menaxhoje mungesat
 • Te menaxhoje verejtjet
 • Te menaxhoje raportet
 • Te menaxhoje kerkesat per leje
 • Te menaxhoje kontratat e punes
 • Permbledhese listepagesash
STANDART

61-249 Punonjës

4.2në vit për punonjës

me tvsh

 • Te menaxhoje te dhenat e punonjesve
 • Te menaxhoje regjistrin e punemarresit
 • Vertetime per bazen e vleresueshme
 • Menaxhimi i lejeve
 • Menaxhimi i raporteve mjekesore
 • Importi i listepagesave nga excel ne program
 • Te menaxhoje hyrje daljet per sigurimet
 • Te gjeneroje listepagesen
 • Te menaxhoje mungesat
 • Te menaxhoje verejtjet
 • Te menaxhoje raportet
 • Te menaxhoje kerkesat per leje
 • Te menaxhoje kontratat e punes
 • Permbledhese listepagesash
PREMIUM

+250 Punonjës

3.7në vit për punonjës

me tvsh

 • Te menaxhoje te dhenat e punonjesve
 • Te menaxhoje regjistrin e punemarresit
 • Vertetime per bazen e vleresueshme
 • Menaxhimi i lejeve
 • Menaxhimi i raporteve mjekesore
 • Importi i listepagesave nga excel ne program
 • Te menaxhoje hyrje daljet per sigurimet
 • Te gjeneroje listepagesen
 • Te menaxhoje mungesat
 • Te menaxhoje verejtjet
 • Te menaxhoje raportet
 • Te menaxhoje kerkesat per leje
 • Te menaxhoje kontratat e punes
 • Permbledhese listepagesash